Villkor

ANVÄNDARVILLKOR 

När du använder denna webbplats och medlemsportal godkänner du att följa och vara bunden av följande villkor för användning, vilket tillsammans med vår integritetspolicy styr Scandinavian Academy for Spa and Beautys relation med dig i förhållande till denna webbplats och medlemsportal.

Om du inte accepterar någon del av dessa villkor ska du inte använda vår webbplats.

Ditt abonnemang är personligt och får inte delas med andra!
Att göra det är ett brott mot våra användarvillkor och resulterar i omedelbar avstängning från tjänsten. Ingen återbetalning sker.

Begreppet ”Scandinavian Academy for Spa and Beauty” eller ”oss” eller ”vi” avser Scandinavian Academy for Spa, Beauty and wellbeing AB, ägare till varumärket Scandinavian Academy for Spa and Beauty samt tillhörande webbplatser. Termen ”du” hänvisar till användaren av vår webbplats.

FÖR NYTTJANDET AV DENNA WEBBPLATS GÄLLER FÖLJANDE ANVÄNDARVILLKOR

Innehållet på denna webbplats ska ses som allmän information. Det kan ändras utan föregående meddelande.

Medlemsportalen vänder sig främst till företagare. För att teckna medlemskap måste du vara minst 18 år gammal.

Medlemskapet är personligt och får ej delas eller överlåtas till någon annan. Om så sker eller om misstanke om detta föreligger reserverar vi oss för att omedelbart stänga av medlemskapet. Ingen återbetalning sker. 

Medlemskapet är en prenumerationstjänst utan bindningstid. Du kan avbryta den närsomhelst. Notera att en uppsägning resulterar i att accessen stängs av vid slutet av innevarande period. Ingen återbetalning sker utan din inbetalade abonnemangsavgift är förbrukad. Du godkänner att du är ekonomiskt ansvarig för köp som görs av dig eller någon som agerar på dina vägnar via webbplatsen.

Du får endast använda webbplatsen och tjänsten för lagliga ändamål. Vi har nolltolerans på förolämpande, kränkande, rasistiska eller på annat sätt anstötliga kommentarer och inlägg. Ditt abonnemang avslutas om så sker. Ingen återbetalning sker.

Den här webbplatsen innehåller material som ägs av eller licensieras till oss. Detta material inkluderar, men är inte begränsat till, utbildningsmaterial, design, intellektuell egendom, layout, utseende, framvisande och grafik.

Varken vi eller någon tredje part ger någon garanti för riktigheten, aktualitet, prestanda, fullständighet eller lämplighet för den information och material som finns eller erbjuds på denna webbplats för något särskilt ändamål. Du är medveten om att denna information och material kan innehålla felaktigheter eller misstag och vi undantar oss allt ansvar för sådana felaktigheter.

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Under inga omständigheter kommer Scandinavian Academy for Spa and Beauty eller våra talespersoner hållas ansvariga för någon förlust eller skada inklusive, utan begränsning, indirekta eller efterföljande förlust eller skada, eller någon förlust eller skada som uppstår från förlust av data eller vinst till följd av, eller i samband med, användningen av denna webbplats.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom Scandinavian Academy for Spa and Beautys kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång utan avbrott. Men Scandinavian Academy for Spa and Beauty ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Användning av information eller materialet på denna webbplats sker helt och hållet på egen risk, som vi inte kan hållas ansvarig för. Det är ditt eget ansvar att se till att alla produkter, tjänster eller information via denna webbplats motsvarar dina behov.

Misstanke om otillåten användning av denna webbplats, kopiering eller plagiat innebär direkt avstängning från tjänsten utan återbetalning. Ärendet lämnas till advokat för vidare process med eventuellt yrkande på skadestånd.

På denna webbplats kan finns en del länkar till andra webbplatser. Dessa länkar är till för din bekvämlighet för att ge dig ytterligare information. De betyder inte att vi stöder webbplats (er). Vi har inget ansvar för innehållet i länkade webbplats (er).

Det kan förekomma länkar till andra webbplatser med produkter och tjänster som är sk. affiliatelänkar. Det innebär att om du väljer att handla på den hänvisade webbplatsen kan vi komma att få en ekonomisk ersättning i samband med köpet. Detta påverkar inte ditt pris hos leverantören.

Din användning av denna webbplats och alla tvister som härrör från sådan användning av webbplatsen omfattas av lagarna i Sverige.

Ansvarsbegränsning
Webbplatsen kurser.spaacademy.se samt tillhörande tjänster drivs av Scandinavian Academy for Spa and Beauty.

Vi vill absolut se att du når framgång på nätet, men kan samtidigt inte ge dig några ekonomiska eller andra garantier. Vår plattform förmedlar information om hur man bygger upp, underhåller och marknadsför verksamheter på internet.

Du som mottagare och användare av den här informationen är själv ansvarig för sin verksamhet i alla avseenden, såväl ekonomiska som legala.

För att det inte ska råda några tveksamheter kring ansvaret så har vi lagt till den legala texten nedan så att det inte blir några missförstånd.

FÖRTYDLIGANDE AV ANSVARSBEGRÄNSNING

Vi strävar efter att hålla informationen aktuell och korrekt, men gör inga utfästelser eller ger några garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda, om fullständighet, riktighet, tillförlitlighet, lämplighet eller tillgänglighet med avseende på webbplatsen eller information, produkter, tjänster eller tillhörande grafik som finns på webbplatsen för något ändamål. All tillit du placerar på sådan information är därför helt på egen risk.

Genom denna webbplats kan du länkas till andra webbplatser som bortom Scandinavian Academy for Spa and Beauty kontroll. Vi har ingen kontroll över karaktären, innehållet och tillgängligheten av dessa webbplatser. Införandet av eventuella länkar innebär inte nödvändigtvis en rekommendation eller stöder de åsikter som uttryckts på dessa sajter.

Alla ansträngningar görs för att hålla hemsidan igång utan avbrott. Men Scandinavian Academy for Spa and Beauty ansvarar inte för, och kommer inte att hållas ansvarig för, webbplatsen som för tillfället inte är tillgänglig på grund av tekniska problem bortom vår kontroll.

Uppdaterad 22 april 2020