Integritetspolicy

Scandinavian academy for Spa bedriver sin verksamhet i enlighet med GDPR

Vilka typer av information samlar vi in?

Vi har granskat kraven enligt GDPR. Du som kontaktar oss för att få veta mer om våra utbildningar uppger namn, telefonnummer och mailadress.

När du blir antagen till någon av våra utbildningar eller kurser ingår du ett avtal med skolan och du lämnar då uppgifter om dig själv, såsom namn, adress, personnummer, organisationsnummer. Dessa uppgifter behöver vi för att kunna administrera din betalning via faktura.

Hur används informationen?

Vi använder den information vi har om dig för att kunna informera om våra utbildningar samt hantera betalningar runt dessa.

Kommunikation och GDPR

Vi använder din information för att kunna ge dig information om våra utbildningar, information om vår bransch via nyhetsbrev samt marknadsföringsutskick. Vi använder dessutom dina uppgifter för att kunna svara dig när du kontaktar oss.

Tredje part

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon tredje part.

Lagring av uppgifter

De uppgifter som du lämnat när du kontaktat oss  lagras hos oss under en period om maximalt tre år. Uppgifterna lagras i vårt kundregister i Mailerlite  och i vår mailhantering. I avtalet med systemleverantören Mailerlite ingår att säkerheten för de lagrade uppgifterna garanteras. Vi följer GDPR;s direktiv

Hur hanterar vi lagrade uppgifter?

Den information som är kopplad till dina förfrågningar bevaras i maximalt 1 år, såvida vi inte längre behöver informationen för upprätthålla andra lagar, statistiska ändamål, för rapporter till myndigheter mfl. Du har rätt att kostnadsfritt och en gång per år, efter skriftlig begäran till oss, få information om vilka personuppgifter som vi har registrerat om dig.

För oss är det viktigt att du som kontaktar oss ska veta att vi endast använder dina kontaktuppgifter för att ge dig information. När du är elev hos oss är vi också noga med att skydda dina kontaktuppgifter

Har du ytterligare frågor om oss och GDPR är du välkommen att kontakta oss